Aktualności

22-06 2007
Badania in vitro i in vivo we współczesnej kosmetologii – artykuł dla studentów kosmetologii

Autorką podręcznika jest dr.n.med. Danuta Nowicka, asystent w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu, wykładowca Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Ponadto doktor Nowicka pracuje w Kosmetycznym Instytucie Dr Irena Eris we Wrocławiu.
Dermatologia-podręcznik dla studentów kosmetologii to nowoczesne kompendium z zakresu współczesnej dermatologii kosmetycznej. Kierowany jest do studentów wydziałów kosmetologii i słuchaczy policealnych szkół kosmetycznych, studentów medycyny oraz lekarzy zainteresowanych problematyką dermatologii estetycznej. Publikacja ta, łącząca cechy podręcznika i atlasu, jest niezbędna w codziennej praktyce kosmetycznej.

rozdział Badania in vitroin vivo we współczesnej kosmetologii